açıqcasına

açıqcasına
bax açıqca.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ələnən — ə. açıqcasına, aşkarcasına, açıq aşkar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bipərdə — f. 1) pərdəsiz; 2) açıq, açıqcasına; 3) çarşabsız, yaşmaqsız, üzüaçıq; 4) m. həyasız, ismətsiz; 5) m. utanmaz, sırtıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müsərrəhən — ə. aydın şəkildə; açıqcasına …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • açmaq — f. 1. Qapalı bir şeyin qapağını və s. ni qaldırmaq, götürmək, çıxartmaq. Qazanın ağzını açmaq. Qutunu açmaq. Sandığın qapağını açmaq. // Örtülü bir şeyin örtüyünü qaldırmaq, götürmək, çılpaq etmək. Döşünü açmaq. Başını açmaq. – Niqabın üzdən aç,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəshakəs — is. 1. Kütləvi şəkildə kəsmə, doğrama: qırıb tökmə, kəsib tökmə. 2. məc. dan. Ağalıq etmə, vurub dağıtma, hökmranlıq (yalnız mənfi mənada). Bu xəbər açıqcasına hacının yüzbaşılığından, kəshakəs vaxtından verilirdi. M. C.. Oğrular, əyrilər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mərd-mərdanə — bax mərdanə 1 və 2 ci mənalarda. Mərdmərdanə vuruşmaq. Mərd mərdanə döyüş meydanına atılmaq. – Başlar kəsdi, qollar qırdı, mərd mərdanə dava elədi. «Koroğlu». Kərəm çəkər cəfa mərdü mərdanə; Bivəfa əlindən gəlmişəm cana. «Əsli və Kərəm». //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mərdanə — z. və sif. <fars.> 1. İgidcəsinə, qəhrəmancasına, qorxmadan. Mərdanə vuruşmaq. 2. Mərdcəsinə, açıqcasına. Mərdanə danışmaq. – Başımı top edib yenə meydanə girmişəm; Meydanə girməyə yenə mərdanə ər gərək. Nəs.. 3. Kişiyə xas olan, kişiyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mərdü mərdanə — bax mərdanə 1 və 2 ci mənalarda. Mərdmərdanə vuruşmaq. Mərd mərdanə döyüş meydanına atılmaq. – Başlar kəsdi, qollar qırdı, mərd mərdanə dava elədi. «Koroğlu». Kərəm çəkər cəfa mərdü mərdanə; Bivəfa əlindən gəlmişəm cana. «Əsli və Kərəm». //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • narazılıq — is. Qeyri məmnunluq, razı olmama, inciklik, bir şeyə mənfi münasibət. Narazılığını bildirmək. Narazılıq göstərmək. – Şükür açıqcasına görürdü ki, ətrafına toplaşan adamlarda ruh düşkünlüyü ilə qarışıq bir narazılıq var. S. H.. Kənd arasında… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ruh — is. <ər.> 1. İnsanın psixi aləmi, onun hiss və duyğuları, əhvali ruhiyyəsi. <Xəlilin> bir an sıxılan ürəyi haman açıldı, səbəbsiz bir nəşə ruhuna hakim oldu. Ç.. Torpağı bəzəsin bənövşə, nərgiz; Ruhuma doğmadır hər cığır, hər iz. H.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”